Política de privacitat

ESTABANELL ENERGIA

Política de Privacitat modificada per última vegada: juny de 2021

1. Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?
2. Com recopilem i amb quina finalitat utilitzem les teves dades?
2.1 Informació personal que ens facilites en:
2.1.1 Formularis de contacte, de consultes i amb finalitats comercials
2.1.2 El contracte de prestació de serveis o productes d’Estabanell Energia
2.1.3 En enquestes i sorteigs
2.1.4 Trucades del/al nostre servei d’atenció al client
2.2. Informació que obtenim de l’ús que fas del lloc web d’Estabanell Energia
3. Durant quan temps conservarem les dades?
4. A quins destinataris es comunicaran les dades?
5. Coneix els teus drets en relació a les dades que ens has facilitat

Aquesta Política de Privacitat s’aplica quan utilitzes els serveis d’ESTABANELL IMPULSA, S.A.U. (en endavant, Estabanell Energia), el nostre lloc web i quan contactes amb nosaltres utilitzant els mitjans que posem a la teva disposició (telèfon, xat, correu electrònic, formularis electrònics). Quan ens facilites la teva informació personal o contractes els nostres serveis o productes, et compromets a acceptar aquesta Política de Privacitat, així com el contingut de l’Avís Legal i, en el seu cas, de la Política de Cookies.

A Estabanell Energia et proporcionem informació perquè, abans de que ens facilitis les teves dades personals, puguis accedir a la nostra Política de Privacitat i a qualsevol altre informació rellevant en matèria de Protecció de Dades.

La nostra política no s’aplica a aquells serveis que estan subjectes a polítiques de privacitat independents que no incorpora la present Política de Privacitat. Tampoc s’aplica a aquella informació que recullin tercers en altres pàgines web, inclús si aquestes es troben enllaçades a Estabanell.cat.

Estabanell Energia únicament tractarà les dades personals proporcionades pels usuaris de conformitat amb les finalitats descrites en aquesta Política i en les Condicions Generals de Contractació dels serveis contractats pels usuaris. Els usuaris del lloc web i dels serveis o productes d’Estabanell Energia són responsables de la veracitat, actualitat i exactitud de les dades que proporcionen a Estabanell Energia, considerant-se veraces, actuals i exactes les dades facilitades.

1.Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

ESTABANELL IMPULSA, S.A.U.

NIF A62422720

Domicili social: Rec, 26-28, 08401 Granollers, Barcelona

Telèfon de contacte: 900 250 260

Contacte del Delegat de Protecció de Dades: lopd@estabanell.cat

2. Com recopilem i amb quina finalitat utilitzem les teves dades?

Estabanell Energia pot recollir informació personal de les següents maneres:

2.1. Informació personal que ens facilites en:

2.1.1 Formularis de registre com usuari, de contacte, de consultes, per a la gestió de cites prèvies, amb finalitats comercials i altres, com per exemple; el teu nom i cognoms, número de telèfon, adreça de correu electrònic i adreça postal.

Utilitzarem aquestes dades per les següents finalitats:

 • Quan fas una consulta o vols que ens posem en contacte amb tu, farem servir les dades que ens facilitis per respondre a les teves preguntes i comentaris, així com per comunicar-nos amb tu pel que fa als mateixos.
 • En relació a les dades que ens facilitis al formulari de registre, els farem servir per crear el teu compte per tal que puguis accedir i navegar a l’Oficina Virtual i poder enviar-te notificacions de les factures al teu correu electrònic.
 • Per a la gestió de les cites prèvies que ens sol·licitis, farem servir les teves dades per a registrar la teva cita i posar-nos en contacte amb tu per a la gestió de la mateixa.
 • En cas que vulguis treballar amb nosaltres, farem servir les dades per valorar la teva candidatura i, si s’escau, posar-nos en contacte amb tu.

La base legítima per dur a terme aquests tractaments és el teu consentiment.

 • Així mateix, si ets client, podrem utilitzar les dades que ens facilitis en qualsevol formulari per actualitzar-los en la nostra base de dades.

La base que legitima aquest tractament és l’interès legítim que té Estabanell a mantenir les dades exactes i actualitzades.

 • Sempre i quan hagis donat el teu consentiment, també podrem oferir-te, per qualsevol mitjà, informació comercial sobre serveis i productes que en cada moment comercialitzi Estabanell Energia, així com oferir-te novetats, promocions, descomptes, la participació en sorteigs i enquestes de caire comercial, i informació sobre esdeveniments o altres activitats relacionades o organitzades per Estabanell Energia.

2.1.2. El contracte de prestació de serveis o productes d’Estabanell Energia, com per exemple; el teu nom i cognoms, adreça postal, DNI/Passaport/NIE, compte bancari, número de telèfon, adreça de correu electrònic.

Utilitzarem aquestes dades per les següents finalitats:

 • Gestionar la relació contractual que es deriva dels serveis o productes que tens contractats amb Estabanell Energia a nivell comptable, fiscal i administratiu.
 • Gestionar a nivell tècnic els teus serveis o productes.
 • Notificar-te incidències o qualsevol informació d’interès sobre els teus serveis o productes.
 • Comprovar i avaluar la teva solvència financera prèviament a l’activació del servei o a la contractació del producte, mitjançant dades obtingudes de les entitats emissores d’informes respecte a la teva solvència financera o creditícia.
 • En cas d’impagament  de tots o  alguns dels serveis o productes contractats, Estabanell Energia podrà gestionar i comunicar les dades relatives al impagament  a fitxers relatius  al compliment o incompliment  d’obligacions dineràries.
 • En compliment de la normativa fiscal i de protecció de dades, es comproven les dades de facturació facilitades pel client, consultant el servei de qualitat de dades de l’administració tributària o mitjançant una altra font que es trobi emparada per una habilitació legal, i es rectifiquen les dades que resulten ser inexactes. També podrem actualitzar les dades del client a través de les dades personals que el mateix facilita.
 • Formalitzar el contracte mitjançant un procés de firma certificada per un tercer de confiança.

La base que legitima els tractaments indicats és l’execució de la relació precontractual i contractual. Resulta necessari que ens facilitis les dades per dur a terme aquests tractaments ja que, en cas contrari, no es podrà formalitzar el contracte de prestació de serveis o productes d’Estabanell Energia.

 • Remetre al Client, per qualsevol mitjà, informació comercial referent als Serveis que inicialment van ser objecte de contractació amb el Client, així com referent a productes o serveis similars als contractats pel Client
 • Remetre al Client, per qualsevol mitjà, enquestes d’avaluació i satisfacció amb els serveis prestats i gestionar la seva participació.
 • Elaborar un “perfil comercial”, d’acord amb la informació facilitada en el present Contracte i a l’obtinguda de l’ús que fa del Servei, a fi de remetre-li les comunicacions comercials adequades al seu perfil particular.
 • Anonimitzar les dades, per tal de realitzar estudis.
 • En cas de contractar el servei de televisió, remetre una newsletter mensual amb el contingut dels canals de televisió.

Aquests tractaments estan basats en l’interès legítim d’Estabanell Energia.

 • Sempre que el client ho consenti, elaborar un “perfil complex” amb informació de tercers i de fonts accessibles al públic per personalitzar les comunicacions comercials;
 • Sempre que el client ho consenti, comunicar les seves dades personals a les empreses del grup al qual forma part Estabanell, filials i participades amb la finalitat d’enviar-li per qualsevol mitjà informació comercial sobre els serveis i productes que comercialitzin cadascuna, així com per oferir novetats, promocions, descomptes, la participació en sortejos i enquestes de caire comercial, i informació sobre esdeveniments o altres activitats relacionades o organitzades per aquestes empreses;
 • En cas de contractar el subministrament d’energia elèctrica, sempre que el client ho consenti, utilitzarem la informació facilitada en el contracte i l’obtinguda del servei prestat, per realitzar anàlisi dels seus consums, amb la finalitat de proporcionar-li consells d’eficiència energètica.

Aquests tractaments estan basats en el consentiment exprés del client.

2.1.3 En enquestes i sorteigs, com per exemple; el teu nom i cognoms, número de telèfon, adreça de correu electrònic, adreça postal, interessos, preferències, suggeriments i respostes a enquestes.

Utilitzarem les dades per a les següents finalitats:

 • Gestionar els nostres sorteigs i altres promocions, així  com pel lliurament del corresponent premi, si s’escau.
 • Comunicar les seves dades personals a les empreses del grup Estabanell, filials i participades amb la finalitat d’enviar-li per qualsevol mitjà informació comercial sobre els serveis i productes que comercialitzin cadascuna, així com per oferir novetats, promocions, descomptes, la participació en sortejos i enquestes de caire comercial, i informació sobre esdeveniments o altres activitats relacionades o organitzades per aquestes empreses;

En ambdós casos, la base que legitima el tractament és el consentiment exprés de l’interessat.

2.1.4 Trucades del/al nostre servei d’atenció al client. A través de les trucades que puguis realitzar o rebre del nostre servei d’atenció al client podem recollir aquelles dades que ens puguis proporcionar durant la conversa, com, per exemple, el teu nom i cognom, la teva adreça, el teu correu electrònic, entre d’altres. Utilitzarem les dades que ens facilitis per tal de gestionar la sol·licitud, incidència comunicada o tramitar la contractació d’un servei.

T’informem que procedirem a la gravació de les trucades amb la finalitat de controlar la qualitat de servei d’atenció al client. En els supòsits de:

 • La formalització i modificacions contractuals, la gravació de les trucades es realitza amb la finalitat de gestionar i acreditar els serveis o tràmits que siguin sol·licitats per tu o oferts per la nostra part, així com, en el seu cas, el teu consentiment a la formalització del contracte de serveis amb Estabanell Energia o modificacions relatives als contractes en vigor.
 • Reclamacions i queixes, amb la finalitat d’atendre, gestionar i acreditar aquelles que dirigeixis a Estabanell Energia.

La base legal d’aquests tractaments de dades és l’execució de la relació pre-contractual i contractual, el compliment d’obligacions legals i el nostre interès legítim de poder fer front a possibles reclamacions o accions que puguin ser exercitades.

Si no desitges utilitzar la via telefònica pots ser atès presencialment en qualsevol de les nostres oficines d’Estabanell.

2.2. Informació que obtenim de l’ús que fas del lloc web d’Estabanell Energia

Estabanell utilitza galetes (“cookies”), pròpies i de tercers, pel correcte funcionament de la pàgina web, per recordar les preferències dels usuaris, així com cookies destinades a l’anàlisi de les visites a la pàgina web i per mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències de navegació.

Per obtenir més informació sobre com utilitzem les cookies i tecnologies similars, i com poder-les bloquejar o desactivar del teu equip, visita la nostra Política de Cookies.

Aquest lloc web no està dirigit a menors i no recopilem intencionadament dades relatives als mateixos. En quant a la contractació de serveis o productes, Estabanell no tractarà dades de menors d’edat en cap cas, donat que únicament es permet la contractació d’aquests a persones majors d’edat amb capacitat per actuar en el tràfic jurídic.

Els usuaris del lloc web i dels serveis o productes d’Estabanell han d’abstenir-se de proporcionar dades de caràcter personal d’altres interessats, excepte que disposin de la pertinent autorització, sempre que els interessats hagin estat prèvia i degudament informats sobre el contingut de la present Política de Privacitat i, en concret, que consenteixin que les seves dades siguin facilitades a Estabanell per ser tractades conforme a les finalitats que corresponguin.

3. Quant temps conservarem les dades?

Les dades recollides seran tractades única i exclusivament durant el temps necessari i per les finalitats per les que s’hagin recollit en cada moment. Estabanell Energia ha establert diferents terminis de conservació en funció del tipus de dades i la finalitat aplicable al seu tractament. Els terminis aplicables, excepte que s’especifiqui un termini diferent en les Condicions Generals de Contractació del corresponent servei, seran:

 • Formularis de contacte de consultes: les dades seran conservades durant 12 mesos, excepte que s’hagin de conservar bloquejades per l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Formularis amb finalitats comercials: les dades seran conservades durant la vigència de la relació contractual. En relació a les persones interessades, amb les quals no existeixi aquesta relació, les conservarem mentre no es sol·liciti la seva oposició o es revoqui el consentiment.
 • El contracte de prestació de serveis o productes d’Estabanell: les dades seran conservades mentre es mantingui la relació contractual, més un termini màxim addicional de 10 anys després de la finalització del contracte durant el qual romandran bloquejades, en aplicació de la legislació civil, mercantil i fiscal.
 • Gravació de les trucades. El període de conservació de les gravacions serà el necessari per complir amb la finalitat informada. No obstant, un cop complerta aquesta finalitat romandran bloquejades per atendre possibles responsabilitats que sorgeixin i només a disposició de jutges i tribunals. El termini de conservació abans de procedir a la destrucció de les gravacions ve determinat per la finalitat de les mateixes.
 • En enquestes i sorteigs: les dades seran conservades durant 12 mesos, excepte que s’hagin de conservar bloquejades per l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Trucades del/al nostre servei d’atenció al client: les dades seran conservades durant 12 mesos, excepte que s’hagin de conservar bloquejades per l’exercici o la defensa de reclamacions.

En relació a aquells tractaments que es fan sobre la base del consentiment, es mantindran les dades en tant en quant no es retiri aquest.

4. A quins destinataris es comunicaran les dades?

Les dades es comunicaran:

 • En cas de contractació de serveis o productes d’Estabanell Energia, es comunicaran les dades les dades pertinents pel seu cobrament a les entitats financeres i bancàries
 • En cas d’impagament, les dades relatives a l’impagament es podran comunicar a fitxers relatius al compliment o incompliment d’obligacions dineràries.
 • A empreses del grup Estabanell, les dades personals dels clients per a fins administratius interns.
 • A les autoritats competents: fiscal i duaneres, judicials, forces i cossos de seguretat de l’Estat, i qualsevol altre destinatari en funció de la normativa vigent aplicable
 • en cas que el Client presti el seu consentiment, Estabanell Energia podrà cedir les seves dades personals a les empreses del grup Estabanell per a que aquestes empreses li enviïn per qualsevol mitjà informació comercial sobre els serveis i productes que en cada moment comercialitzin les mateixes, així com per oferir novetats, promocions, descomptes, la participació en sortejos i enquestes, i informació sobre esdeveniments o altres activitats relacionades o organitzades per aquestes empreses.
 • En compliment de la normativa aplicable, i en cas de contractat subministrament d’energia elèctrica, les dades necessàries per gestionar l’accés a la xarxa s’han de cedir a l’Empresa Distribuïdora de la zona, i quedaran incorporades al fitxer del Sistema d’Informació de Punts de Subministrament, del qual és responsable l’Empresa Distribuïdora, al qual podrà tenir accés la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i les empreses comercialitzadores que ho sol·licitin i dins els criteris establerts per la normativa d’aplicació. El Client pot prohibir expressament la difusió d’aquestes dades mitjançant escrit dirigit a l’Empresa Distribuïdora, excepte en el cas que es trobi en situació d’impagament, en el qual constarà el seu CUPS i la informació relativa a l’impagament.
 • En cas de contractar el servei de telecomunicacions, als proveïdors de serveis per la prestació dels Serveis que distribueix i a les autoritats competents en matèria de telecomunicacions i les entitats prestatàries dels serveis d’atenció de les trucades d’urgència 112.

Estabanell Energia té contractats per a la gestió d’algunes de les funcions necessàries per a la prestació del servei, proveïdors de confiança que podran tenir accés a dades personals, que actuaran com encarregats de tractament i que estaran obligats contractualment a complir les seves obligacions legals d’encarregat de tractament, a mantenir la confidencialitat i el secret de la informació. En concret, l’operadora de telecomunicacions LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. tractarà dades personals en la seva condició d’encarregat de tractament com a tercer de confiança que certifica la formalització del contracte de prestació de serveis mitjançant el procediment de certificat de comunicació i de signatura electrònica.

Tractem les teves dades dins de l’Espai Econòmic Europeu (EEE): amb caràcter general, Estabanell Energia contracta prestadors de serveis situats també dins de l’EEE o en països que han estat declarats amb un nivell adequat de protecció. En el cas d’utilitzar proveïdors de serveis que realitzin tractaments fora de l’EEE o en països que no han estat declarats amb un nivell adequat de protecció, Estabanell Energia s’assegurarà de garantir la seguretat i legitimitat del tractament de les dades. Per tant, s’exigiran les garanties adequades a aquests proveïdors de serveis d’acord amb el que s’estableix en el RGPD, per exemple,  subscrivint clàusules contractuals tipus de la Unió Europea o normes corporatives vinculants que garanteixin la protecció de la informació de manera similar a la que estableixen les normes europees.

5. Coneix els teus drets en relació a les dades que ens has facilitat

Qualsevol persona té dret a conèixer si Estabanell Energia està tractant o té dades personals seves. No dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres a l’adreça de correu electrònic que et facilitem en aquest apartat si vols exercir aquest dret.

Tens dret a accedir, a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes així com a sol·licitar-nos la seva supressió quan, entre d’altres motius, consideris que ja no són necessàries per la finalitat per la que van ser recollides.

En alguns casos podràs oposar-te al tractament de les teves dades, així com a sol·licitar-nos la limitació del tractament, en aquests casos Estabanell Energia només els conservarà pel tractament necessari, com la resolució de queixes i reclamacions. En determinades circumstancies podràs sol·licitar-nos la portabilitat de les teves dades, i en aquest cas les transmetrem directament a qui ens sol·licitis.

Quan hagis donat el teu consentiment per a alguns tractaments de les teves dades personals, pots retirar en qualsevol moment el teu consentiment. Així mateix, et recordarem aquest dret a cadascuna de les comunicacions comercials que t’enviem.

Pots exercir aquests drets a l’adreça de correu electrònic lopd@estabanell.cat. La sol·licitud s’haurà d’acompanyar d’una còpia del document oficial que acrediti  la identitat del titular de les dades, indicant-nos quin dret vols exercir en relació a les teves dades. Si ho prefereixes, pots enviar-nos la teva sol·licitud, juntament amb una còpia del document oficial que acrediti la identitat del titular de les dades, per correu ordinari a la nostra adreça del carrer Ponent, nº7, Granollers (08401), Barcelona. Si us plau, no oblidis indicar que es tracta de l’exercici de drets relatius a les teves dades personals.

Si no responem satisfactòriament a la teva sol·licitud, pots presentar la reclamació que consideris oportuna davant de la Agencia Española de Protección de Datos, que és l’autoritat encarregada de vetllar pel compliment dels teus drets en aquesta matèria, al carrer Jorge Juan, nº6, 28001 Madrid o al seu lloc web: www.aepd.es

 

Empreses del grup Estabanell a 1 de juny de 2021

ESTABANELL Y PAHISA, S.A.

ESTABANELL IMPULSA, S.A.U.

ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, S.A.U.

ESTABANELL GENERACIÓ, S.L.U.